Guldbæk festival

Ekstra ordinær generalforsamling 27. november 2019 kl. 19:00

- Med det formål at nedlægge foreningen.

1. Valg af dirigent og referent 2. Forslag om nedlæggelse af foreningen 3. Afstemning vedr nedlæggelse af foreningen 4. Eventuelt Med venlig hilsen Guldbæk Festival (For yderligere oplysning, kontakt Merete Sørensen på 41787910)

Ordinær generalforsamling 27. november 2019 kl. 19:30

Sted: Guldbæk Friskole Såfremt foreningen nedlægges ved den ekstraordinære generalforsamling 27/11 kl. 19:00, vil denne ordinære generalforsamling blive suspenderet.

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forel. af det rev. regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Bestyrelsens fastlæggelse af kontingent for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant jf. 9. Beslutning vedr Guldbæk Festival 2019 9. Eventuelt Med venlig hilsen Guldbæk Festival (For yderligere oplysning, kontakt Merete Sørensen på 41787910)